11-10-2022 tm 13-12-2022, Let’s Zoom – Kunstgeschiedenis door Museumdirecteuren